This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
Compliance and Privacy

Our Company has a long tradition, many successfully completed projects and satisfied customers. Our Compliance program sets the highest ethical standards against any potential risk of corruption or bribery. The Company's management unreservedly supports these ethical standards and openly declares zero tolerance for corruption in any form and requires unconditional compliance with ethical standards from its employees and contractual partners.
Member of the Board of NVision

 

The Company strictly adheres to the principles of compliance with applicable Anti-corruption legislation and ethical conduct in all types of business relationships and regardless of the territory the Company operates in. The Company expects all persons acting on behalf of or in the interest of the Company to adhere to the applicable Anti-corruption legislation. Therefore, the Company has introduced the Compliance Program, an integral part of which is the Code of Business Conduct and Ethics, Anti-Corruption Policy and Managing the Conflict of Interest Policy. Links to these main compliance documents are available below.

 

  

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Code is the main document of the Company that contains the key principles of business conduct and sets up standards and requirements adopted by our Company in order to comply with relevant laws, honest, fair and ethical business practices and prevent indecent practices. The Company does not use any business practices in breach of these rules and standards..

Codeof Conduct NVision Czech Republic a.s.

Code of Conduct NVision Czech Republic ICT a.s.ANTI-CORRUPTION POLICY

This Policy establishes key principles and requirements for compliance with the applicable anticorruption legislation, defines the areas of corruption risks and establishes approaches to their overcoming and/or mitigation at the Company. The Policy addresses the risks of bribery and corruption in both the public and private sectors.

By implementing this Policy, the Company sets the following goals:

·           to establish the standards of responsible business behavior, to implement and develop best corporate governance practices;

·           to demonstrate the Company's commitment to the principles of legality, transparency and social responsibility;

·           to outline the principles aimed at preventing any form of corruption and compliance with the requirements of the Applicable Anticorruption Legislation in the course of conduction of business activity by the Company;

·           to raise the level of corporate compliance culture in the Company, as well as to raise awareness of the risks of corruption and to assist in clarifying and observing the rules.

Anti-corruption Policy - English version

 


ANTI-CORRUPTION TRAINING FOR THIRD PARTIES

For many companies, the cooperation with third parties is critical. By using the skills and resources of third parties a company can grow its business, access new markets and harness innovation and resources. It can also leverage its influence and core strengths to energize its third parties to grow and contribute to this process.

That said, reliance on third parties brings risks. Companies are increasingly dependent on others and face a significant challenge in controlling the multiple dimensions of their businesses. While they are benefiting increasingly from concentration of the supply chain on critical third parties, this also increases vulnerability to risks such as bribery and corruption, disruption to continuity of operations, environmental or labor concerns and legal or reputational damage.

To protect against risks, companies must choose their third parties with care, ensure they operate to required standards and monitor their performance. The challenge is how to select, manage and monitor a third party population of diverse companies and to identify, understand and mitigate the truly relevant risks.

Our Company follows the principles of compliance with anti-corruption laws in all business relationships.

With this Anti-corruption training NVision encourages and requires Third Parties we do business with to follow the same anti-corruption principles and standards as the basis of our mutual success. This training will provide you information what does it mean for your daily business with our Company.

We value your partnership and thank you for taking time to complete this informational training program.

Anti-corruption Training for Third PartiesMANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLICY

This Policy establishes the basic principles for managing the Conflicts of Interest at NVision Czech Republic a.s and NVision Czech Republic ICT a.s. (hereinafter referred to as the “Company”), and also defines measures aimed at preventing and minimizing the consequences of Conflicts of Interest in order to enhance confidence with the Company and MTS Group on the part of stakeholders (shareholders, investors, Employees, Customers, Counterparties, etc.).

By implementing this Policy, the Company sets the following goals:

 1. establishment of a unified system for managing Conflicts of Interest within the Company;
 2. determination of the rules of conduct in cases of Conflicts of Interest;
 3. consolidation of measures aimed at preventing and minimizing the consequences of Conflicts of Interest;
 4. compliance of the Company with international standards and best practices in order to enhance the Company goodwill, including internationally.

 

The Policy is binding on contractual partners/Counterparties of the Company to the extent provided for by contracts concluded with such persons/entities.

 

Counterparties may declare Conflicts of Interest that are detriment to the interests of the Company and (or) violate the Applicable Anticorruption Legislation by sending information about them to the Unified Hotline (external.hotline.mts@ru.ey.com) and (or) by notifying the contact persons of the Company authorized to interact with this Counterparty under the contract through the means of communication, according to the form and within the terms specified in the contract. Disclosure of Conflicts of Interest Form is available to contractual partners.

Oznámení střetu zájmů

Disclosure of Conflicts of Interest

Politika Řízení střetu zájmů

Policy Managing Conflicts of Interest

Role a odpovědnost při řešení střetu zájmů

Roles and responsibilities in Managing Conflicts of Interest


 
 

UNIFIED HOTLINE

To report possible or committed violations of the provisions of the Code of Business Conduct and Ethics, corruption, fraud and other violations of the law related to the Company's operations, you can contact the Unified Hotline in one of the following ways

(1) by sending an email to the Unified Hotline external.hotline.mts@b1.ru;

(2) via an electronic form on the website hotline-mts.b1.ru (including anonymously);

(3) by phone: : (800) 143 403 (for Czech Republic).

 

When receiving and assessing notifications, the Company guarantees the confidentiality and non-disclosure of personal data of those who have made a notification. The Company also prohibits any form of prosecution (retaliation) against persons who have reported a breach in good faith. You can also report violations anonymously. However, providing deliberately false or misleading information is not permitted.

 

Compliance manager NVision Czech Republic and NVision Czech Republic ICT: e-mail compliance@nvisioncz.com


  

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto Vám poskytujeme informaci o zpracování Vašich osobních údajů a poučení o právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Firma a kontaktní údaje správce

NVision Czech Republic a.s., se sídlem Ohradní 1369/8, 140 00, Praha, Česká republika, IČ. 475 50 937, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10436 (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce GDPR@nvisioncz.com.

 

Níže Vás seznámíme s tím, jaké údaje o Vás zpracováváme, jaký je účel zpracování, jeho právní základ, a doba zpracování osobních údajů podle toho, v jaké roli vystupujete.

 

Jste-li návštěvník webových stránek, zpracováváme Vaši IP adresu za účelem návštěvnosti našich webových stránek a průzkum zájmu o produkty naší společnosti, po dobu jednoho dne.

 

Jste-li náš smluvní partner, zpracováváme jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail odpovědné osoby za účelem interní evidence smluvních partnerů, po dobu trvání smlouvy.

 

Jste-li náš potencionální smluvní partner, zpracováváme jméno, příjmení statutárního orgánu, případně další údaje získané z veřejných rejstříků za účelem prověření smluvního partnera z hlediska compliance, do uzavření smlouvy.

 

Jste-li uchazeč o zaměstnání v naší společnosti, zpracováváme Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, případně další údaje, které nám poskytnete v životopise za účelem obsazení pracovní pozice a uzavření pracovní smlouvy, nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to po dobu do uzavření výběrového řízení na pracovní pozici, jinak na základě Vámi uděleného souhlasu.

 

Vaše osobní údaje budou vždy zpracovávány v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou ke splnění uvedeného účelu.

 

Další informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně zaměstnanci správce.

Osobní údaje dále nebudou zpracovávány dalšími zpracovateli osobních údajů ani dalšími správci, ani nebudou poskytovány třetím osobám či jiným příjemcům.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 

Informace o předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím.

 

Informace o automatizovaném individuálním rozhodování, včetně profilování

Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, ani profilování.

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ:

 • Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
 • právo na opravu či doplnění osobních údajů;
 • právo požadovat omezení zpracování v případech stanovených právními předpisy;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v případech stanovených právními předpisy;
 • právo na přenositelnost údajů v případech stanovených právními předpisy;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech stanovených právními předpisy;
 • právo na výmaz osobních údajů;

další práva stanovená v právních předpisech.
SUBCONTRACTORS

For the purpose of fulfilling the obligation stipulated by the agreement with

NVision Czech Republic a.s./NVision Czech Republic ICT a.s. to agree in writing on the list of organizations involved by you to perform work and or provide services in pursuance of your agreement with NVision CzechRepublic a.s./NVision Czech Republic ICT a.s. (i.e. subcontractors).

 

The following information about such subcontractors must be sent to the contact person of NVision Czech Republic a.s./NVision Czech Republic ICT a.s.under the agreement.

 

·         the subcontractor interacts with the Public Official on behalf of or in the interests

of NVision Czech Republic a.s./NVision Czech Republic ICT a.s.;

·         the subcontractor is affiliated with the Public Official;

·         the subcontractor has committed a violation of Applicable Anti-Corruption Laws (if such information is available from reliable sources)

 

Please use the following Forms to provide the information on the subcontractors:

 

·         Subcontractors information request Form – NVision Czech Republic a.s. (Czech Version)

·         Subcontractors information request Form – NVision Czech Republic a.s. (English Version)

·         Subcontractors information request Form – NVision Czech Republic ICT a.s. (Czech Version)

·         Subcontractors information request Form – NVision Czech Republic ICT a.s. (English Version)

  

The key principles of interaction between NVision Czech Republic a.s./NVision Czech Repulic ICT a.s. and counterparties are set out in the Code of Business Conduct. You can familiarize yourself with the current version of the Code in the text above.