This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti NVision Czech Republic a.s. – registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013030

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti NVision Czech Republic a.s. 2020-2021
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013030

Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.
Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu, který definuje potřebná školení na 2 roky.

V projektu jsou očekáváné změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků.