Naše internetové stránky používají cookies ke zlepšení navigace na našich stránkách. Pokračováním vyjadřujete svůj souhlas s jejich používáním.

DLP

U našich zákazníků implementujeme všechny požadavky spojené se splněním GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů / General Data Protection Regulation).

V prvním kole je nezbytné provést tzv. GDPR GAP analýzu, tedy srovnávací audit práce s citlivými daty díky kterému odhalíme slabá místa ve vaší organizaci. Audit provádíme dle principů ISMS (Systém řízení bezpečnosti informací / Information Security Management System). V rámci GAP analýzy porovnáme stávající stav se stavem cílovým z pohledu ochrany osobních údajů. Náš audit řeší technologickou, právní i procesní stránku problematiky GDPR.

Ze zkušeností víme, že pouhé vyplnění dotazníků vedoucími jednotlivých pracovních skupin (teoretická část) zdaleka neodhalí všechny problematické oblasti z pohledu toku citlivých dat. Proto je nezbytnou součástí našeho auditu také praktická prověrka takto získaných informací pomocí řešení od společnosti Safetica Technologies.

Nástroj Safetica Auditor monitoruje aktivity uživatelů na koncových stanicích a odhalí tak celou řadu dalších zjištění souvisejících s nakládáním jak s osobními, tak i s neméně důležitými business daty, na které v rámci dotazníků uživatelé buď zapomněli, nebo se k nim vědomě nepřiznali. Kromě toho díky Safetica Auditoru můžeme poskytnout pro management další cenné informace také z pohledu produktivity jednotlivých uživatelů nebo využití IT prostředků (hardware i software).

Díky těmto informacím dokáže společnost ušetřit velmi významné částky, které můžou vykompenzovat nezbytné náklady související se zajištěním souladu s GDPR.

Výsledkem GDPR GAP analýzy je detailní závěrečná zpráva, jejíž obsahem je zejména:

 1. Popis nalezených nedostatků z pohledu nakládání s osobními a business daty (technologický, právní a procesní pohled).
 2. Návrh úpravy / vytvoření procesů a technologií pro odstranění zjištěných nedostatků včetně uvedení harmonogramu.

Po zmapování toku dat a potřeb organizace následuje implementační fáze nezbytných kroků pro zajištění souladu s nařízením GDPR. Tato část zahrnuje zejména:

 1. Realizace návrhu / úpravy procesů, interních směrnic, smluv, atd.
 2. Dodávku a implementaci nezbytných technologií, jako např. DLP – Data Loss Protection, šifrování dat, archivační řešení, atd. Je velmi důležité si uvědomit, že pouhá úprava směrnic a procesů rozhodně nezajistí skutečnou ochranu dat, které nemají opustit organizaci. K únikům přitom dochází v každé organizaci jak cíleně (např. ukradená databáze zákazníků zaměstnancem, který odchází ke konkurenci), tak i z nedbalosti (např. nahrávání citlivých souborů na uloz.to, které kvůli velikosti souboru nejdou poslat e-mailem). Zde výborně poslouží řešení Safetica DLP, které umí vynutit dodržení pravidel týkajících se ochrany citlivých dat.
 3. Spolupráce při přípravě pověřence pro ochranu osobních údajů.
 4. Příprava na vydání osvědčení o ochraně osobních údajů, bude-li požadováno.
 5. Proškolení zaměstnanců vč. zdokumentování.

Post-implementační podpora je nezbytná pro zajištění trvalé shody s GDPR, proto je pro naše zákazníky k dispozici HOT LINE 24/7.

Nařízení Evropské unie o obecné ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) se vztahuje na každou firmu, která zpracovává osobní data občanů EU s účinností od 25. 5. 2018.

Jsme Expert Integrator společnosti Safetica Technologies s.r.o., předního dodavatele řešení na zabezpečení citlivých firemních dat.

Pro zjištění bližších informací neváhejte sjednat bezplatnou úvodní osobní konzultaci,


ICT a systémová integrace

Náš tým konzultantů zmapuje business potřeby a stav IT prostředí vaší společnosti. Výsledkem studie je analýza současného stavu a návrh krátkodobé a dlouhodobé IT strategie, aby IT oddělení mohlo poskytovat konstantní a flexibilní podporu businessu. Dynamicky se měnící požadavky zákazníků vyžadují pružnou reakci od svých dodavatelů. Role Chief Information Officera (CIO) proto v současné době prochází transformací na Chief Innovation Officera. Jeho úkolem není pouze pasivní podpora bezproblémového chodu společnosti, ale průběžně zavádět inovativní technologie, díky kterým společnost dokáže získat náskok před konkurencí. Při návrhu IT strategie proto vycházíme ze strategie businessu, přičemž dbáme na předvídatelnost a minimalizaci nákladů, eliminaci potenciálních výpadků a uživatelskou přívětivost zaváděných řešení. Námi navržené systémy umožňují další rozvoj v závislosti na budoucím růstu společnosti, přičemž celé prostředí tvoří jeden ucelený a spolehlivý systém. Součástí následné dodávky jsou samozřejmě veškeré implementační práce, zaškolení zákazníka, odpovídající servisní podpora (SLA) a kompletní dokumentace, díky které je zajištěn plynulý provoz i v případě fluktuace IT personálu.

NVision Czech Republic má 450 zaměstnanců, z nichž téměř 150 tvoří techničtí konzultanti, architekti, SW vývojáři, projekt manažeři a další zkušení odborníci na ICT a Telco problematiku.

Služby

 1. Audit IT prostředí, návrh strategie a poradenství
 2. Optimalizace nákladů na IT
 3. Implementační a migrační práce
 4. Outsourcing & Bodyshopping
 5. Helpdesk 24x7, post-implementační podpora
 6. Single Point of Contact
 7. Software Asset Management
 8. Vývoj softwaru na míru
 9. GDPR GAP analýza
 10. GDPR implementace
 11. Penetrační a zátěžové testy
 12. Atd.

Dodávky

 1. Serverů
 2. Diskových úložišť
 3. ťových a komunikačních technologií
 4. Řešení na zálohování a obnovu dat (backup & replication)
 5. Archivačních řešení
 6. Virtualizačních platforem
 7. Systémů na ochranu dat (DLP Data Loss Protection)
 8. Správy firemní mobility (MDM – Mobile Device Management)
 9. Bezpečnostních řešení
 10. Cloudových řešení (věřejný / soukromý / hybridní)
 11. Software licencí
 12. CRM
 13. Business Intelligence
 14. Atd.