Vzdělávání zaměstnanců společnosti NVision Czech Republic a.s. – registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005311

Cílem tohoto projektu je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců NVision Czech Republic a.s. Nově získané znalosti, vědomosti, dovednosti a kompetence pomohou našim zaměstnancům lépe plnit své každodenní povinnosti v rámci své pracovní pozice.

Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost (Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly).